Cihazın bakımı işleminde öncelikle cihaza kaçak testi, cihaz ile hava kaçak testi yapılır.