Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak

Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik katılım sistemine geçiş hakkında 21 Aralık 2016

Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik katılım sistemine geçiş hakkında 21 Aralık 2016