30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak

2017-10-02 sirkü

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

2017-09-29 sirkü

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

2017-09-29 sirkü