"sirkü" etiketli sayfalar

  1. Etiketler

etiket

sirkü

Kanunsuz Torba

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

Yeni Torba Kanun

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

Yeni Nesil ÖKC

30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak

Uygulamasına Geçiş  Otomatik BES

Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik katılım sistemine geçiş hakkında 21 Aralık 2016

Otomatik BES Uygulamasına Geçiş

Hazine Müsteşarlığı tarafından otomatik katılım sistemine geçiş hakkında 21 Aralık 2016