2017 Sirküler

  1. Kategoriler

kategori

2017 Sirküler

Vergi alanında yapılan değişiklikleri uzmanlarımız tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Danışmanlık Firmaları İçin Hazır Site

30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak

Danışmanlık Firmaları İçin Hazır Site

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen

Danışmanlık Firmaları İçin Hazır Site

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen