2017 Sirküler

  1. Sirküler

Sirküler

2017 Sirküler

Vergi alanında yapılan değişiklikleri uzmanlarımız tarafından hazırlanan sirkülerler aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Yeni Nesil ÖKC

Yeni Nesil ÖKC Kullanma Mecburiyetine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

30 Eylül 2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmi Gazete'de 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Torba Kanun

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.

Kanunsuz Torba

Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler. Yeni Torba Kanun ile

Yeni Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.